Risiko kort

Risikokort over Nordatlanten

vakort- upphafsmyndEn af Islands hovedprioriteringer under formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2009 er at styrke de nordiske landes samarbejde um beskyttelse af Nordatlanten og forstærke samarbejdet om Arktis. Der skal bl.a. igangsættes et ambitiøst projekt der omfatter udarbejdelse af et risikokort over Nordatlantens havområder, et kort der skal danne grundlaget for et systematisk beredskab i tilfælde af miljøkatastrofer til søs.

Projektet indebærer at der indsamles oplysninger om natur og sårbare områder der kunne være i fare, samt søkorte, risikovurdering og aktionsplaner for havområderne mellem henholdsvis Norge og Færøerne og Island og Grønland. Risikokortet er en målbevidst reaktion på den forøgede aktivitet og sejlads i de nordlige havområder, der bl.a. er en følge af den stigende efterspørgsel efter naturressourcer i Arktis.

Hans H. Hansen hos Miljöstyrelsen i Island er ansat som projektleder og en styringsgruppe med repræsentanter fra Island, Grønland, Færøerne og Norge er blevet nedsat.

Der er allerede indsamlet en del data fra deltagerlandene der vil danne grundlag for den database der udgør det web-baserede risikokort. Det forventes at risikokortet færdiggøres inden slutningen af 2010.

  

Stoðval