Globaliseret Norden

Et globaliseret Norden

Jörðin og geimurinnNordisk samarbejde præges i høj grad af det internationale samfund og de globale udfordringer og muligheder. De nordiske lande kan med stor fordel opnå fælles nytte i sam-arbejde med andre lande og institutioner.

Samarbejdet med Nordens naboer omkring Østersøen er som hidtil en vigtig del af Ministerrådets virksomhed. Island vil især fokusere på igangsætningen af de nye retningslinjer for Ministerrådets samarbejde med Estland, Letland og Litauen, samt for Nordvestrusland, der træder i kraft 2009.

I internationale fora prioriterer Island samarbejde om havets beskyttelse og arktiske forhold højt. Island lægger ligeledes vægt på et tættere samarbejde mellem de nordiske lande og naboområder mod vest, navnlig det østlige Canadas kystområder, Skotland og Irland. Der skal sættes fokus på samarbejde om forskning og innovation. Derudover er et dynamisk Nordisk Atlantsamarbejde fortsat en prioritet.

En strategi om havets beskyttelse er et af hovedelementerne i Nordens svar på klimaændringer. Island lægger stor vægt på forskning i klimaændringers konsekvenser for havmiljøet og på et koordineret miljøberedskab. Konstant overvågning af havets økosystemer er nødvendig for at undgå miljøkatastrofer. Island vil at havenes sårbare økosystemer identificeres og der samarbejdes internationalt om deres beskyttelse.

Det er vigtigt at respektere de nordlige befolkningers ret til og ansvar for bæredygtig udnyttelse af alle havets levende ressourcer. De nordiske lande bør fortsat være ivrige fortalere for disse rettigheder i internationale og regionale organisationer.

Norden er med i flere internationale konventioner, deriblandt OSPAR og HELCOM, der handler om beskyttelse af de nordlige havområder. Der arbejdes også på projekter i andre fora, for eksempel Arktisk Råd og FN. Inden for OSPAR-konventionens rammer arbejdes der på en statusrapport om havets tilstand. Norden bør her deltage aktivt, ligesom i anden virksomhed inden for OSPAR-konventionen.

Island lægger vægt på at de nordiske lande samarbejder inden for Arktisk Råd. I den henseende understreges hvor vigtigt det er at PAME-arbejdsgruppen (Protection of the Arctic Marine Environment) blandt andet vurderer hvilke virkninger forøget sejlads har på det foranderlige arktiske miljø. Island vil ligeledes påpege vigtigheden af det regionale program om beskyttelse af arktiske havområder mod forurening fra land. Planen er en del af FN´s globale aktionsprogram (Global Programme of Action). Der arbejdes for tiden inden for PAME på en opdatering af det arktiske regionalprogram. Det skal foreligge i løbet af 2009 og danner et vigtig grundlag for de nordiske lande i arbejdet med og opdateringen af nationale aktionsplaner.

Naturen i det høje nord har stor tiltrækningskraft. Derfor bør natur- og kulturturisme i spredt bebyggede udkantsområder støttes. Med markedsføring af Norden som et unikt rejsemål kan den samlede konkurenceevne inden for turismen styrkes.

Opgaver

 • Retningslinjer implementeres for Nordisk Ministerråds samarbejde med Estland, Letland og Litauen, samt for Nordvestrusland, 2009-2013.
 • Samarbejde med Nordens naboer mod vest, især Canada, skal styrkes.
 • Island vil etablere et samarbejde om udarbejdelsen af et risikokort over Nordatlantens sårbare havområder. En sådan kortlægning er en forudsætning for et systematisk miljøberedskab i de arktiske havområder, hvor der er stigende skibstrafik og konkurrence om naturressourcer.
 • Samarbejdet og arbejdsfordelingen mellem Arktisk Råd og Nordisk Ministerråd bør styrkes. Regionale organisationer og arktiske samarbejdsprojekter støttes fortsat.
 • En arbejdsgruppe nedsættes med den opgave at sammenligne de forskellige forvaltningsordninger i fiskeriet og analysere muligheden for at bruge dem til at minimere konsekvenserne af klimaændringer. Resultaterne præsenteres på en konference.
 • En konference afholdes om innovation i fiskeriet og nye ideer om udnyttelse af havets ressourcer. 12. maj 2009, Hotel Saga Reykjavik.
 • Der arrangeres en konference om fødevaresikkerhed, bæredygtighed, renhed, sundhed og sporbarhed.
  16.-17. november. Grand hotel Reykjavik.
 • Projektet Ny nordisk mad videreudvikles for at fremme innovation og markedsføring af nordiske fødevarer.
 • Der tages initiativ til at profilere Norden som et fælles turistmål, især på fjernmarkeder.
 • Et seminar arrangeres i juni om innovation og kvalitet i turisme.


 

Stoðval