Komitéer

Formandskab i nordiske udvalg og komitéer

Frá fundi Norrænu samstarfsnefndarinnar jan.2009. tv. Halldór Ásgrímssont. th. Snjólaug ÓlafsdóttirIsland leder arbejdet i nordiske fagministerråde og embedskomitéer under formandskabet i Nordisk Ministerråd i 2009.

Snjólaug Ólafsdóttir sekretariatschef i det islandske statsministerium styrer møderne i Nordisk samarbejdskomité (NSK), og embedsmænd i de forskellige islandske ministerier er formænd i EK-udvalgene. De får hjælp fra konsulenter ved Nordisk Ministerråds sekretariat i København. Nordisk samarbejdskomité holder regelmæssige møder og tager bl.a. beslutninger om bevillinger til Islands formandskabsprojekter.


Ministerråd og komitéer

Nordiske fagministre samarbejder i 11 forskellige ministerråd.
Én embedsmandskomité bistår hvert ministerråd.

  • Nordisk ministerråd for kultursamarbejde
  • Nordisk ministerråd for uddannelse og forskning
  • Nordisk ministerråd for arbejdsliv
  • Nordisk ministerråd for erhverv, energi og regionalpolitik
  • Nordisk ministerråd for fiskeri, jordbrug, levnedsmidler og skogbrug
  • Nordisk ministerråd om ligestilling
  • Nordisk ministerråd om økonomi og finanspolitik
  • Nordisk ministerråd om lovsamarbejde
  • Nordisk ministerråd om miljø
  • Nordisk ministerråd om social- og sundhedspolitik

Nordisk samarbejdskomité

Islands repræsentation i nordiske komitéer

 

Stoðval