Nyt

Barnahendur

Ligestilling i undervisning på alle skoletrin

23.9.2009

Lovens bestemmelser om at ligestilling skal indgå i undervisningen på alle niveauer og må udføres i praksis, pointerede Islands undervisningsminister, Katrín Jakobsdóttir, i sin åbningstale på konferencen Ligestilling i skolen, der fandt sted i Reykjavik i dagene 21-22. september.

Internationale og nordiske forskere samt en stor skare lærere og pædagoger, var samlet til konferencen, hvor man bl.a. viste gode eksempler på ligestillingsarbejde i skolerne fra samtlige nordiske lande. Mike Younger, leder af uddannelsesfakultetet på Cambridge Universitet i Storbritannien, aflivede flere gængse myter der er forbundet med drenges ringe præstationer i skolen. Køn er ikke en entydig størrelse, hvis man vælger at ændre undervisningen i et håb om at ramme en bestemt maskulinitet, risikerer man at lade de drenge i stikken, som ikke lever op til de stereotypiske forestillinger om mandighed. En anden myte der blev aflivet på konferencen, var forestillingen om af feminiseringen af skolerne er et problem for drengene. Derimod er det et faktum at lærere differentiere mellem kønnene i deres forventninger og krav.

Konferencens tre hovedtalere: Mike Young fra Cambridge University og en af lederne for projektet Raising Boys Achievement i 2001-2005, Eva Nyström fra Universitetet i Umeå og Dr. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson professor i pædagogik ved Akureyri Universitet belyste ud fra forskellige synsvinkler hvordan ligestillingsperspektiver kan indarbejdes i skolearbejdet.

Andre foredrag handlede om kønsvidenskab og lærerudannelse, kønsbestemt valg af uddannelse og kønsopdeling i skolen som en mulig vej til ligestilling.

På konferencen blev desuden flere best-practise eksempler i nordisk ligestillingsundervisning præsenteret og islandske børnehaver og grundskoler udstillede forskellige ligestillingsprojekter på konferencestedet.

Ligstilling i skolen er et af flere tværfaglige formanskabsprojekter under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd. Konferencen arrangeredes i samarbejde mellem undervisningsministeriet, socialministeriet og Ligestillingsrådet. 

Stoðval