Nyt

grunnskolanemar

Kan fælles nordisk læreruddannelse styrke Nordens kompetence?

24.9.2009

Den idé kom frem på konferencen Helhedsorienteret uddannelsespolitik – læring for børn, unge og voksne på Island at oprette en fælles nordisk læreruddannelse. Konferencen bragte sammen skolefolk fra hele Norden for at diskutere muligheden for at skabe nye undervisningsmiljöer med udgangspunkt i integrering og ligestilling.  

Islands kultur- och undervisningsminister Katrín Jakobsdóttir åbnede konferencen. Hun pointerede hvor vigtigt det er at være åben og modtagelig for nye idéer for at udvikle uddannelse og læring. 

– Mangfoldighed er vores største styrke og vores bedste udgangspunkt for at lære af hinanden, sagde ministeren.

Idéen om en fælles nordisk læreruddannelse blev fremsat af Lars Qvortrup fra Århus Universitet.

- De nordiske lande er bestemt ikke ens. Men samlet set udgør de en stærk front, der peger frem mod fremtidens kompetencebehov og opfylder et dannelsesideal med fokus på medborgerskab, ansvar og kreativitet, mener Qvortrup.

Deltagerne på konferencen konkluderede blandt andet, at noget af det, der på den positive front er fælles for de nordiske uddannelsessystemer er, at de fremmer kreativitet og entreprenørskab og har et stærkt fokus på livslang læring.

På konferencen diskuterede man også styrker og svagheder i de nordiske landes forskellige uddannelsessystemer i lyset af internationale undersøgelser. Faktisk blev Singapore fremhævet som det bedste eksempel på nordisk skolepolitik. Landet ligger i top i en række internationale sammenligninger og det skyldes ikke mindst, at Singapore med stor succes har kopieret træk fra de nordiske lande.

Förslag från debatten kommer att publiceras på dialognorden.org.

Se åbningstalen ved Islands undervisningsminister, Katrin Jakobsdóttir.

  

Stoðval