Nyt

Fædreorlov

Islandske mænd holder mest barsel i Norden

Modsat tager de danske mænd minst barselsorlov. Det fremgår af Nordisk Statistisk Årbog 2009, som udkommer 22. oktober i hele Norden.

22.10.2009

De danske mænd sætter nordisk bundrekord, når det handler om at holde barsel. De danske mænd tog sidste år 6 pct. af det samlede antal dage, mens de islandske mænd som de ivrigste tog hele 33 pct. af det samlede antal dage med den lille ny.

Også de svenske mænd er aktive på barselsfronten med 22 pct. af dagene. Finske mænd ligger lige over Danmark med 7 pct.

Oplysningerne stammer fra Nordisk Statistisk Årbog 2009, der udgives torsdag 22. oktober. Bogen er lavet i regi af Nordisk Ministerråd og udgives samtidig i alle de nordiske lande.

Det sker op til Nordisk Råds årlige Session, der finder sted i Stockholm 27-29/10. På Sessionen mødes nordiske parlamentarikere med ministrene fra de nordiske lande.

Af andre oplysninger i Nordisk Statistisk Årbog 2009 er blandt andet, at Danmark er det land i Norden, hvor de mindste børn oftest bliver passet i en daginstitution. Ni ud af ti børn på 1–2 år tilbringer således flere timer af dagen i en offentlig pasningsordning. I den anden ende af skalaen ligger Finland, hvor det kun er fire ud af 10, der bliver passet ude.

Se også et af islands formandskabsprjekter der netop går ud på en komparativ undersögelse af

Årbogen, der udgives af Nordisk Ministerråd, indeholder sammenlignelig statistik for de fem nordiske lande, samt Færøerne, Grønland og Åland. Den findes på www.norden.org 

Stoðval