Sektorplaner

Sektorplaner

vistv.samgongurHver fagsektor inden for Nordisk Ministerråd udarbejder en sektorplan som føres ud i livet under Islands formandskabsperiode. Islands hovedprioriteringer genspejles i alle sektorplaner, såvel som i de nordiske statsministres fremtidsvision om indsatser for at møde globaliseringen.

Islandske fagministre leder samarbejdet i ministerrådene i 2009. De fleste ministerråd mødes et par gange om året - se iøvrigt oversigt over ministermøder. Flere embedsmandsudvalg bistår ministrene ved beslutninger. Nogle af sektorplanerne er udgivet i trykte brochurer f.eks. for kultur, uddannelse og videnskab, miljø og fiskeri, jordbrug, levnedsmidler og skogbrug.
Brochurerne kan bestilles hos Nordisk Ministerråds informationsafdeling eller Nordisk sekretariat i Island via denne hjemmeside. 

Stoðval